Print this

Kogo poszukujemy

Młodszy prawnik - Prawnik do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych (pomoc publiczna)
Rozwiń

Do naszego biura w Warszawie, do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych (pomoc publiczna) poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Młodszego Prawnika / Prawnika

 

Opis stanowiska:

 

Bieżące wsparcie zespołu pomocy publicznej i projektów infrastrukturalnych, w tym: bieżąca obsługa i doradztwo prawne z zakresu pomocy publicznej, w szczególności pomocy regionalnej oraz udzielanej w ramach tzw. wyłączeń grupowych, przygotowanie porad prawnych, analiza umów i innych instrumentów wiążących się z udzieleniem pomocy publicznej oraz kontakt i utrzymywanie relacji z klientami w zakresie realizowanych zadań.

 

Wymagania:

 • 3 – 4 lata doświadczenia na stanowisku młodszego prawnika / prawnika;

 • Wykształcenie wyższe, prawnicze (z bardzo dobrymi wynikami w nauce);

 • Gruntowna i praktyczna wiedza z zakresu pomocy publicznej (dotacje z funduszy UE, specjalne strefy ekonomiczne, pomoc de minimis, pomoc regionalna etc.), a także prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego;

 • Rozpoczęta lub ukończona aplikacja adwokacka lub radcowska, jak również doświadczenie w pracy w Komisji Europejskiej lub w polskich organach w sprawach związanych z pomocą publiczną (również staż) będzie atutem;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej, znajomość innych języków mile widziana;

 • Duża samodzielność w działaniu, umiejętność wyznaczania priorytetów i sprawna organizacja pracy;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Umiejętność precyzyjnego formułowania opinii na piśmie;

 • Otwartość na nowe wyzwania.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym zespole;

 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;

 • Wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego mailem na adres: office@skslegal.pl w tytule maila prosimy wpisać: „Młodszy prawnik / Prawnik – pomoc publiczna”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Młodszy prawnik do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych
Rozwiń

Do naszego biura w Warszawie, do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Młodszego Prawnika / Prawnika

 

Opis stanowiska:

 • Świadczenie pomocy prawnej w związku z projektami inwestycyjnymi realizowanymi w różnych sektorach infrastrukturalnych, w zakresie strukturyzowania prawnego inwestycji, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania, negocjowania i komentowania umów projektowych, prowadzenia analizy ryzyk związanych z projektami, w tym ryzyk związanych z kwestiami nieruchomościowymi, planistycznymi, budowlanymi i środowiskowymi;

 • Obsługa prawna fuzji i przejęć;

 • Sporządzanie projektów raportów prawych, stała obsługa klientów w fazie przygotowawczej, budowlanej oraz operacyjnej projektów inwestycyjnych;

 • Przygotowywanie i negocjowanie kontraktów budowlanych;

 • Nabywanie/sprzedaż aktywów infrastrukturalnych;

 • Reprezentowanie klientów w sprawach przed urzędami i sądami pod nadzorem partnera i starszych prawników.

Wymagania:

 • 3 – 4 lata doświadczenia na stanowisku młodszego prawnika / prawnika;

 • Wykształcenie wyższe, prawnicze (z bardzo dobrymi wynikami w nauce);

 • Rozpoczęta lub ukończona aplikacja adwokacka lub radcowska będzie atutem;

 • Gruntowna i praktyczna wiedza z zakresu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego i gospodarczego;

 • Zainteresowanie prawem nieruchomościowym, budowlanym, energetycznym i ochroną środowiska;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej, znajomość innych języków mile widziana;

 • Duża samodzielność w działaniu, umiejętność wyznaczania priorytetów i sprawna organizacja pracy;

 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym zespole;

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia pod okiem najlepszych ekspertów;

 • Wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego mailem na adres: office@skslegal.pl w tytule maila prosimy wpisać: „Młodszy prawnik/prawnik – Projekty infrastrukturalne”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

 

Prawnik – Stażysta / Młodszy Prawnik do Zespołu Doradztwa Korporacyjnego
Rozwiń

Do naszego biura w Warszawie, do Zespołu Doradztwa Korporacyjnego poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Prawnik – Stażysta / Młodszy Prawnik

 

Opis stanowiska:

 • Bieżąca obsługa korporacyjna klientów kancelarii w języku angielskim i niemieckim;

 • Sporządzanie pism, umów, dokumentów, projektów opinii;

 • Przygotowywanie analizy przepisów i orzecznictwa dotyczących prawa handlowego i cywilnego;

 • Wsparcie starszych prawników w transakcjach M&A;

 • Udział w projektach due diligence.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, prawnicze (z bardzo dobrymi wynikami);

 • 1-2 lata doświadczenia na stanowisku prawnika-stażysty / młodszego prawnika w dziale doradztwa korporacyjnego;

 • Gruntowna i praktyczna wiedza z zakresu prawa spółek handlowych, a także prawa cywilnego oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego - warunek konieczny;

 • Duża samodzielność w zakresie wykonywania powierzonych zadań, umiejętność wyznaczania priorytetów, sprawna organizacja pracy, dokładność i odpowiedzialność;

 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym zespole;

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia pod okiem ekspertów w dziedzinie doradztwa korporacyjnego;

 • Wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego mailem na adres: office@skslegal.pl w tytule maila prosimy wpisać: „Prawnik – Stażysta / Młodszy Prawnik – Doradztwo korporacyjne”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).