Print this

Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja

KONTAKT

 

Janusz Siekański

Senior Partner, radca prawny
e-mail: janusz.siekanski@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 57

 

Radosław Waszkiewicz

Partner, radca prawny
e-mail: radoslaw.waszkiewicz@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 48

 

Krzysztof Cichocki

Partner, radca prawny
e-mail: krzysztof.cichocki@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 51

 

Jacek Siński

Partner, radca prawny
e-mail: jacek.sinski@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 45

 

Zbyszko Wizner

Senior Partner, radca prawny, doradca podatkowy
e-mail: zbyszko.wizner@skslegal.pl
Tel. +48 61 856 00 65
 

Sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami i tzw. działalności developerskiej - prowadzone w SK&S pod nadzorem mec. Janusza Siekańskiego. Przeprowadzaliśmy liczne transakcje związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, projektami budowy infrastruktury oraz wynajmem powierzchni biurowych. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej, tworzeniu firm developerskich oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Od lat doradzamy wielu znanym firmom developerskim przy nabywaniu przez nich nieruchomości handlowych oraz wznoszeniu obiektów biurowych i mieszkalnych. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych.