Print this

Praktyki w SK&S

 

Praktyki zawodowe dla studentów III i IV roku studiów prawniczych

 

Program praktyk jest skierowany do studentów kończących III lub IV rok studiów prawniczych. Praktyki letnie odbywają się od maja do września i trwają od 4 do 6 tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny rok akademicki (od października do kwietnia). Oprócz wyróżniającej się współpracy, dodatkowym warunkiem kontynuacji praktyk jest dyspozycyjność na poziomie co najmniej trzech dni w tygodniu. Praktykanci za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Stanowiska pracy wyposażone są m.in. w program lex i legalis, posiadamy również bogato zaopatrzoną bibliotekę fachową.

Praktyki są prowadzone między innymi w ramach następujących specjalizacji: prawo spółek, fuzje i przejęcia, procesy sądowe i arbitrażowe, prawo podatkowe, prawo karne gospodarcze, nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, własność intelektualna i przemysłowa, prawo konkurencji, prawo pracy, projekty infrastrukturalne.

Miejsce odbywania praktyk: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław

Od kandydatów na praktyki oczekujemy:

  • średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
  • bardzo dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych (znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem);
  • dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
  • zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli, bądź aktualnie mają, przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
  • umiejętności efektywnej pracy w zespole;
  • predyspozycji organizacyjnych;
  • zaangażowania.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami wiedzy, podczas których weryfikujemy znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, umiejętność logicznego rozumowania oraz spostrzegawczość, a następnie rozmowami indywidualnymi. 

Testy pisemne odbywają się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie, zawsze w dwóch opcjonalnych terminach. Studenci zaproszeni na test otrzymają indywidualne wskazówki odnośnie miejsca i godziny jego przeprowadzenia.

Kancelaria przyjmuje podania na praktyki przez cały rok, proces rekrutacyjny ma miejsce na przełomie marca i kwietnia każdego roku. Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim i/lub angielskim, wyłącznie mailem, na adres: office@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk studenckich”.

Rozmowy kwalifikacyjne są prowadzone w Warszawie i Poznaniu.

Informacja o zasadach i terminach rekrutacji na praktyki letnie 2017 ukaże się wkrótce.