Print this

Prawo podatkowe, celne i dewizowe

KONTAKT

 

Jarosław Bieroński

Senior Partner, radca prawny,

doradca podatkowy
e-mail: jaroslaw.bieronski@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 52

 

Sławomir Łuczak

Partner, radca prawny
e-mail: slawomir.luczak@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 56

 

Piotr Andrzejak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy
e-mail: piotr.andrzejak@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 73 65 

Departament Prawa Podatkowego, Celnego i Dewizowego, utworzony i kierowany przez mec. Jarosława Bierońskiego, świadczy w tych dziedzinach usługi doradcze, w tym reprezentuje Klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji, a także planuje i analizuje transakcje pod kątem spójności i optymalizacji podatkowej, prowadzi mediacje podatkowe, pomaga uzyskać urzędowe wykładnie przepisów prawa podatkowego i wiążące informacje taryfowe oraz uczestniczy w audytach podatkowych i przygotowaniu dokumentacji tzw. cen transferowych.

 

Wielokrotnie uzyskane przez nas korzystne orzeczenia sądów administracyjnych przecierały grunt pod nowe interpretacje formułowane przez organy podatkowe. Reprezentowaliśmy skutecznie duże przedsiębiorstwa w licznych postępowaniach przed administracją podatkową, celną oraz przed NSA.

 

Wiele z rozwiązań optymalizacyjnych proponowanych przez Departament ma charakter nowatorski, powstały przy ścisłej współpracy z ekspertami z innych dziedzin prawa w celu zapewnienia spójności prawnej transakcji realizowanych z udziałem SK&S.