Print this

Prawo pracy

KONTAKT

 

Roch Pałubicki

Partner, radca prawny
e-mail: roch.palubicki@skslegal.pl
Tel. +48 61 856 04 14

Versitcard

Departament Prawa Pracy SK&S jest powszechnie uznawany za jeden z najbardziej renomowanych w Polsce. Według rankingu „Rzeczpospolitej” w tej dziedzinie prawa kancelaria SK&S zajmuje od kilku lat czołową pozycję. Prawnicy Departamentu posiadają szczególnie szerokie praktyczne doświadczenie w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym sporach zbiorowych oraz restrukturyzacjach. SK&S świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują między innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych (włącznie z postępowaniami sądowymi), ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację, jak też restrukturyzacje i przenoszenie zakładów pracy, obsługę pracowników zagranicznych, programy akcjonariatu pracowniczego oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie europejskiego prawa pracy. Nasi specjaliści z prawa pracy opracowali metody eliminujące niekorzystne skutki fuzji spółek w zakresie prawa pracy. Pracą Zespołu Prawa Pracy kieruje mec. Roch Pałubicki.