Print this

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

KONTAKT

 

Robert Gawałkiewicz

Partner Zarządzający, radca prawny
e-mail: robert.gawalkiewicz@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 55

 

Łukasz Berak

Partner, radca prawny
e-mail: lukasz.berak@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 05

 

Tomasz Kański

Senior Partner, radca prawny
e-mail: tomasz.kanski@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 61

 

dr Marcin Olechowski

Partner, adwokat
e-mail: marcin.olechowski@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 62

 

Krzysztof Pawlisz

Senior Partner, radca prawny
e-mail: krzysztof.pawlisz@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 50

 

Sławomir Uss

Partner, radca prawny
e-mail: slawomir.uss@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 73 76
 

Jest to najistotniejsza dziedzina naszej praktyki, obejmująca zarówno obsługę transakcji prywatyzacyjnych, jak i inwestycji bezpośrednich oraz przekształceń w sektorze prywatnym. Obok praktyki transakcyjnej świadczymy usługi doradcze dla renomowanych firm zagranicznych, jak i największych polskich przedsiębiorstw. Do naszych osiągnięć zaliczamy udział w opracowaniu i wdrożeniu szeregu koncepcji restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy doradzali w przeprowadzaniu licznych procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, niestandardowego podwyższania kapitału akcyjnego, przymusowego wykupu akcji czy też ich umarzania. Wreszcie wspomnieć należy o negocjowaniu licznych umów joint-venture. Ważnym obszarem naszej praktyki jest obsługa inwestycji w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych.