Print this

Rekrutacja na praktyki letnie 2017

Rekrutacja na praktyki letnie 2017:

Kancelaria informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki letnie 2017. Przypominamy, że ofertę praktyk kierujemy do studentów III i IV roku studiów prawa.

 

Prosimy o nadsyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim, wyłącznie pocztą elektroniczną w formacie pdf na adres: office@skslegal.pl, tytułując e-mail: „ws. praktyk letnich” w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2017r.

 

Testy pisemne odbędą się w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w dwóch terminach do wyboru:

  • 29 marca (środa), godz. 11:30 – 13:00

  • 30 marca (czwartek), godz. 11:30 – 13:00.

Studenci, którzy pomyślnie przejdą test pisemny, zostaną zaproszeni na rozmowy indywidualne, które odbędą się w Warszawie, oraz w Poznaniu. Rozmowy będą prowadzone w kwietniu 2017 roku. W pierwszej kolejności będziemy zapraszać studentów, którzy zadeklarują gotowość odbycia praktyk w maju  i w czerwcu.

 

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną indywidualnie podane kandydatom na przełomie kwietnia i maja.

 

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji