Print this

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

KONTAKT

 

Dariusz Skuza

Senior Partner, radca prawny
e-mail: dariusz.skuza@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 03

 

Jacek Siński

Partner, radca prawny
e-mail: jacek.sinski@skslegal.pl
Tel. +48 22 608 70 45
 

Rafał Waszkiewicz

Partner, radca prawny
e-mail: rafał.waszkiewicz@skslegal.pl 
Tel. +48 22 608 70 82

Departament Procesowy SK&S, którym kieruje mec. Dariusz Skuza - w przeszłości doświadczony sędzia sądów powszechnych - świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz NSA.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych; prowadziliśmy liczne spory w przedmiocie ochrony inwestycji zagranicznych; doprowadziliśmy do ugody w przedmiocie wielomilionowych roszczeń jednego z największych polskich banków oraz windykowaliśmy skutecznie w imieniu innego banku polskiego wielomilionowe należności kredytowe. Liczne prowadzone przez nas procesy dotyczą ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji. Znaczne sukcesy odnotowujemy w postępowaniach administracyjnych przed NSA oraz w postępowaniach arbitrażowych.

Od początku istnienia kancelarii liczba spraw prowadzonych przez Departament Procesowy znacznie przekroczyła 3000.